top of page

ניתוח אף עקום/שבור

עקימות האף יכולה להיות בחלקו הגרמי (עצם) או בחלקו הסחוסי של האף.
ישור האף יכלול ישור עצמות ואיזון הסחוסים בקידמת האף.
ישור המחיצה משפר בדר"כ את הנשימה.
ישור עצמות וסחוסי האף הוא הניתוח המאתגר ביותר בניתוחי האף והמנותח מיודע שאין אפשרות להבטיח ישור של 100 אחוזים.

bottom of page