top of page

ניתוח אף נפול

אף עם קצה נפול עלול להעניק מראה כעוס ולבגר את הפנים.
בניתוח זה נהוג לקצר ולהרים את קצה האף.
הניתוח מתבצע ברובו בחלקו הסחוסי של האף.

bottom of page