top of page

ניתוח אף ונחיריים

ניתוח קצה האף מצריך לרוב הקטנה של הנחיריים.
במהלך הניתוח מוקטנים הסחוסים שמעצבים את צורת האף ומשמשים כשלד של האף.
הקטנה של הנחיריים נעשת עיי חתך בחלק הצידי נמוך של הנחיר , הוצאה של חלק מהעור ואז תפירה של החתך מחדש כך שהנחיריים החדש קטן מהמקור.
המנותח צריך להיות מודע לכך שהנחיריים יכולים להיות מעט שונים אחד מהשני.

bottom of page