top of page

ניתוח אף אסתטי (פלסטי)

ניתוח לשינוי מראהו החיצוני של האף. מבנה האף הגרמי והסחוסי עובר עיצוב מחדש תוך שמירה על תפקודו הפיסיולוגי של האף. ניתן לשלב ניתוח זה עם ניתוח אף רפואי. לניתוח זה קיימות שתי שיטות: שיטה סגורה - ניתוח דרך הנחיר, ללא חתך חיצוני וללא צלקות. שיטה פתוחה - ניתוח עם חשיפה של העור בגב האף, שכיחה בנתוחים לשחזור פגיעות או ניתוח קודם כושל באף המטופל. בשיטה זו נשארות צלקות באף החולה.

אשפוז: יום

החלמה: שבוע

הרדמה: מלאה

משך: 60 דקות

bottom of page