top of page

ניתוח אף עם פונפון גדול

קהל היעד של ניתוח זה הינו מטופלים שמרגישים כי קצה אפם גדול ומגושם.
ֿמטרת הניתוח היא הקטנת קצה האף תוך שמירה על מראה אסתטי וטבעי.

bottom of page