top of page

ניתוח הקטנת אף

ניתוח הקטנת אף מיועד למטופלים שמרגישים כי אפם גדול באופן שאינו פרופורציונלי לפניהם.
ֿבניתוח זה ד״ר רוזנמן מקטין את האף תוך שהוא שומר על צורתו הטבעית, כך שמראהו לאחר הניתוח אסתטי וקטן יותר.

bottom of page