top of page

ניתוח אף גברים

קיים דימיון רב בין ניתוח אף גברים לבין ניתוח אף נשים.
בגברים העצמות של האף יהיו יותר עבות ולכן השבירה שלהם תהיה קשה יותר והדימום יהיה רב יותר.
בגברים נרצה שצורת האף תהיה שונה:
גב האף יהיה יותר ישר ומעט קעור.
הזוית בין האף לשפה העליונה תהיה בין 90 ל 100 מעלות. כ- 10 מעלות פחות האף של אשה.
המראה הקידמי של האף יהיה מעט רחב מאף של אשה.

bottom of page