ניתוח אף רפואי

ניתוח לשיפור הנשימה. בניתוח זה מתבצע ישור של מחיצת האף, בהתאם לצורך מצומצמות הריריות. ניתן להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות של גלי רדיו, קובליישן, לצמצום הריריות.

אשפוז: יום

החלמה: שבוע

הרדמה: מלאה

משך: 60 דקות