top of page

ניתוח אף רפואי

ניתוח לשיפור הנשימה. בניתוח זה מתבצע ישור של מחיצת האף, בהתאם לצורך מצומצמות הריריות. ניתן להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות של גלי רדיו, קובליישן, לצמצום הריריות.

אשפוז: יום

החלמה: שבוע

הרדמה: מלאה

משך: 60 דקות

bottom of page