ניתוח אף רפואי

ניתוח לשיפור הנשימה. בניתוח זה מתבצע ישור של מחיצת האף, בהתאם לצורך מצומצמות הריריות. ניתן להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות של גלי רדיו, קובליישן, לצמצום הריריות.

יום

יום

אשפוז:

החלמה:

מלאה/מקומית

הרדמה:

משך:

60 דקות